De Morgen - "Cultuursector klaagt onmenselijk beleid aan" - (open brief cultuursector nav hongerstaking sans-papiers, ondertekend door Milo Rau & Luk Perceval))

Luk Perceval | 26 July 2021
"We eisen met klem dat onze regering haar verantwoordelijkheid neemt in deze administratieve impasse, voordat het drama een tragedie wordt. (...) Tot dan weigeren wij - als Belgische cultuurwerkers die voorstellingen en kunstwerken in het buitenland presenteren - ons land te vertegenwoordigen en verklaren wij dat deze stilzwijgende en onmenselijke politiek niet gebeurt in onze naam."