Rekto:Verso: 'Ziedaar onze collectieve zelfmoord'

Family | 6 January 2020
Familie gaat dan ook niet over deze familie. Ze belichaamt in zekere zin de hele mensheid. Ze kristalliseert onze gezamenlijke staat anno 2020: samen kokend en bellend en anekdotes ophalend naar het definitieve einde toe. Familie gaat niet zozeer over wat zich tussen de vier wanden afspeelt, wel over hoe we er allemaal op toekijken.