Img 1532 Druk C Michiel Devijver 1

KILLJOY QUIZ - Luanda Caselle / NTGent

✔ English spoken  ✔ Dutch surtitles & surtitles in the local language

✔ Engels gesproken  ✔ Nederlandse boventiteling & boventiteling in de lokale taal

  • In Killjoy Quiz, the pleasant predictability of a television quiz gradually gives way to a much tougher thought exercise.
  • Bij Luanda Casella maakt de gezellige voorspelbaarheid van een televisiequiz gaandeweg plaats voor een veel pittiger denkoefening.

A killjoy is a person who deliberately spoils the enjoyment of others. In this creation, Luanda Casella uses Sara Ahmed's concept of the killjoy figure as someone who is ready to denounce violence, even when that requires creating discomfort. In Killjoy Quiz, the pleasant predictability of a television quiz gradually gives way to a much tougher thought exercise.

Een killjoy is iemand die opzettelijk het plezier van anderen vergalt. In Killjoy Quiz gebruikt Luanda Casella Sara Ahmed's figuur van de spelbreker: iemand die klaar staat om elke vorm van geweld de kop in te drukken, ook wanneer dat oncomfortabel is.

DOWNLOADS

PHOTOS

PRESS

The production on our site