Faustin Subbacultcha Web Header

Het onmogelijk maken van internationale artistieke samenwerking. Is het dat wat we willen?

| 19 January 2019
De directie van NTGent was gedwongen om de première van 'Histoire du Théâtre II te annuleren. Alle inspanningen ten spijt blijven onze grenzen potdicht voor drie Congolese dansers.

In de hele Westerse wereld, dus ook in België, woedt het debat over (de)kolonisering , westerse en andere identiteiten, volop. Een paar weken geleden ging bij Brussel een vernieuwd Africamuseum open waardoor de discussie over het kijken naar het Afrikaanse continent, en Congo in het bijzonder, wekenlang niet weg te branden was uit het publieke forum.

Culturele instellingen, festivals en makers houden zich daarbij allerminst afzijdig. Wel in tegendeel: kunst,is bij uitstek de plek waar wars van diplomatieke en andere blokkades met open vizier over deze materie kan nagedacht worden en dat resulteert in artistieke processen met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij is het vanzelfsprekend onontbeerlijk dat kunstenaars uit Europa samen kunnen werken met Afrikaanse kunstenaars in hun thuisland of in de diaspora. Precies dat laatste wordt de laatste tijd steeds moeilijker.

Het is onontbeerlijk dat kunstenaars uit Europa samen kunnen werken met Afrikaanse kunstenaars in hun thuisland of in de diaspora.

Ondergetekenden maken het recent steeds vaker mee dat repetitieprocessen, voorstellingen en tournees met kunstenaars uit verschillende disciplines en uit diverse Afrikaanse landen in extremis geannuleerd moeten worden, wegens het niet verlenen van de benodigde visa. Dat heeft niet enkel financiële gevolgen voor de instellingen en kunstenaars in kwestie, maar betekent ook gezichtsverlies voor de betrokken landen.

 Op 21 februari had n.a.v. het festival Same Same but different in Gent de première moeten plaats vinden van een nieuwe creatie van de door de wereldpers bejubelde Congolese choreograaf/regisseur Faustin Linyekula. Histoire(s) du Théâtre II had de bedoeling om te onderzoeken hoe en waarom Afrikaanse landen net na hun onafhankelijkheid Westerse codes ontleenden en bleven gebruiken om zichzelf op de kaart te zetten. Door het oprichten van een Ballet national du Zaïre. Avignon, Wenen, Amsterdam: het zijn slechts enkele van de steden waar Histoire(s) du Théâtre naartoe werd uitgenodigd.

Op 16 januari 2019 heeft de directie van NTGent moeten beslissen om de première te annuleren. Alle inspanningen ten spijt blijven onze grenzen potdicht voor drie Congolese dansers.

Bij kunstencentrum Vooruit is het momenteel opboksen tegen administratieve bergen om een Zuid-Afrikaanse kunstenaar en curator die meewerkt aan het festival Woman and Children first in België te krijgen.

Er is nood aan een constructief, gedragen en functionerend overleg waarbij de diplomatieke en politieke discussies het werk van onafhankelijke, creatieve geesten niet in de weg staan.

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de Belgische autoriteiten niet voluit gaan voor het vinden van creatieve oplossingen. We weten dat velen, ook in de wereld van de politiek internationale samenwerking rond kunst en cultuur een warm hart toedragen. Het is nu echter tijd om dat warm hart om te zetten in een constructief, gedragen en functionerend overleg en systeem waarbij de soms broodnodige diplomatieke en politieke discussies het werk van onafhankelijke creatieve geesten niet in de weg staan. Gebeurt dit niet dan zal dit enkel leiden tot een verarming van het aanbod op onze festivals en onze podia.

Kristof Blom, artistiek directeur Campo
Franky Devos , Algemeen coördinator Vooruit
Faustin Linyekula, choreograaf/danser/regisseur
Olivier Py, directeur Festival d’Avignon
Milo Rau, artistiek directeur NTGent
Christophe Slagmuylder, artistiek directeur Wiener Festwochen