Minister van Onderwijs reageert op open brief van cast… | NTGent
Ben Weyts

Minister van Onderwijs reageert op open brief van cast ‘Dissident’

| 17 november 2021
Op 1 september overhandigden de acteurs uit de NTGent-voorstelling ‘Dissident’ een open brief aan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Enkele dagen voor de première bezorgde de minister dit antwoord.

Betreft: Theaterproductie Dissident.

8 november 2021

Geachte,

Ik wil jullie bedanken voor jullie brief, omdat die mij de kans geeft om enkele misverstanden uit de wereld te helpen. Mijn visie op onderwijs is eigenlijk heel positief. Ik geloof in de enorme emanciperende kracht van onderwijs. De ontvoogding van Vlaanderen loopt niet toevallig parallel met de democratisering van het onderwijs. In de voorbije decennia heeft elke nieuwe generatie de kans gekregen om onze samenleving nieuwe vorm te geven, geruggensteund door steeds beter onderwijs

Onze onderwijskwaliteit staat echter onder druk. We mogen niet terugschrikken voor de internationale vergelijking, zeker als jaar na jaar blijkt dat we in die internationale vergelijking achteruit boeren. Externe en neutrale meetinstrumenten kunnen soms confronterend zijn, maar net dan moeten we durven in de spiegel kijken. Zeker omdat die internationale proeven niet het enige alarmsignaal zijn, ook vanop het terrein wordt er al jaren aan de alarmbel getrokken. Leerkrachten en directies kaarten al bijna 20 jaar aan dat de onderwijskwaliteit negatief evolueert. Ik wil ook die alarmkreten ernstig nemen.

We moeten de problemen binnen ons onderwijs ernstig nemen, maar we moeten niet wanhopen. We mogen gerust ambitieus zijn. Of, waarom niet, veeleisend. Kinderen en jongeren hebben zoveel in hun mars, op school mogen ze gerust uitgedaagd en geprikkeld worden.

Een nadruk op excelleren hoeft helemaal niet ten koste te gaan van mentaal welzijn, welbevinden op school. Integendeel: leerlingen worden er net beter én gelukkiger van als ze merken dat ze dingen bijleren, dat ze groeien. Ik geloof bovendien dat de nadruk op excelleren in de eerste plaats de meest kwetsbare kinderen dient. Denk bijvoorbeeld aan kinderen uit sociaal kwetsbare milieus: zij zijn voor hun ontwikkeling nog veel sterker afhankelijk van een goede school.

Voor leerlingen met zorgnoden moet er aangepaste leersteun zijn.  Maar uiteindelijk geloven we wel dat zowat elk kind leerwinst kan boeken. En dat het in het belang is van elk kind om die leerwinst ook echt maximaal te realiseren. Dat is nu net de emanciperende kracht van onderwijs.

Vlaanderen schuift natuurlijk minimumdoelen naar voor, maar voor de rest geven we scholen veel vrijheid en vertrouwen om zelf een pedagogisch traject te ontwikkelen. Om (ver) buiten de lijntjes te kleuren. Wellicht verschillen we op belangrijke punten nog altijd grondig van mening. Dat is ook niet erg. En het belet mij zeker niet om jullie succes te wensen met jullie voorstelling.

Met vriendelijke groeten

Ben Weyts

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Gerelateerde producties

Tot het aan de binnenkant blijft plakken Alles zit nog vol met toekomst Met gesloten ogen kan je zien wie je wil Alleen de mens kan fantaseren Voorbij de ­waanzin wacht de zachtheid