De Gentenaar - "Zijn ouders stierven toen hij zes jaar was, maar Serdi vocht terug" - (interview nav Gentse Feetsen en TAZ)

SERDI | 26 July 2023
"De beatboxer heeft vier jaar getreurd toen zijn ouders overleden waren. Daarna heeft hij de knop omgedraaid. “Ze zitten in mijn hart, maar ze zouden ook niet gelukkig zijn als ik de hele tijd ongelukkig ben. Op mijn tien jaar ben ik gestopt met huilen en heb ik mijn frustraties en pijn in het beatboxen gestoken. Dat heb ik mezelf geleerd.”