De Morgen - 'Zweet en genot: de erotiek van de macht' (Review Yellow ****)

Yellow - A Journey into Europe's Heart of Darkness: Rex | Luk Perceval | 4 October 2021
“In Yellow getuigen het uitzinnige oorlogsgebral, de extatische dansen, het schuimbekkende gezwaai met de vlaggen van een ideologie van drift: deze mannen én vrouwen worden geil van de gedachte aan wraak, aan eerherstel, aan genoegdoening. “


De Morgen - Evelyne Coussens - 02/10/21