Subbacultcha - "Goeie storytelling is fragiel" - (interview Martha Balthazar nav 'A Play...')

A Play for the Living in a Time of Extinction | Martha Balthazar | 23 September 2022
"De crisis waarin onze biodiversiteit verkeert is enorm. Al lang en in een steeds sneller tempo sterven soorten uit. Naar de wereld kijken door een andere dan de menselijke lens kan levenslange oefening vergen, en die tijd hebben we niet. Maar kijken door een andere lens zou ons een heel andere kijk geven op ons komen en gaan. Ik denk dat ik voor mezelf kan spreken, evenals voor vele anderen, dat het ons ontbreekt aan kennis van de ecosystemen waar we deel van uitmaken. De tekst waarmee we werken verklaart deze crisis in harde, onverbloemde woorden. Ik denk dat de titel 'A Play For The Living in the Time Of Extinction' het onderwerp perfect samenvat."