The Guardian (UK) - 'Stille rituelen zorgen voor diepe gemeenschappelijke catharsis' (recensie 'Funeral' Ontroerend Goed****)

Ontroerend Goed | Thanks for Being Here | 21 August 2023
'Belgisch theatergezelschap Ontroerend Goed creëert een sombere, dromerige sfeer in dit stuk over begrafenisrituelen en rouw. We staan in de rij om de namen van onze doden te noemen. De begrafenis van Ontroerend Goed creëert een stille ruimte voor gemeenschappelijk verdriet. Het is een verstilde ceremonie die verschuift van een langdradig, statig ritueel naar een meeslepende collectieve catharsis. De performers zijn niet zozeer acteurs als wel begeleiders, want samen, in een ruimte gehuld in zwart gaas, krijgen we de tijd om te rouwen.'