The New York Times (USA) - "In deze '120 Dagen van Sodom' staat het sadisme in de weg" - (recensie 'Sodom')

The Last Generation, or the 120 Days of Sodom | 7 November 2023
"Het idee om acteurs met leermoeilijkheden te casten als slachtoffers van martelingen heeft tot discussie geleid in de Belgische media. In interviews benadrukten de leden van Stap dat ze een eigen inbreng hadden in het maakproces van de show en dat ze meer wilden doen dan feelgoodproducties maken. Het zijn duidelijk getalenteerde performers en ze verdienen het om de verhalen te vertellen die ze willen vertellen (...) Veel scènes zijn op zichzelf krachtig en intrigerend: "Ik haat Down", schreeuwt een Stap-acteur op een gegeven moment herhaaldelijk, terwijl hij eten op de grond gooit."