Gazet van Antwerpen - "We laten het hoofd niet hangen" - (afscheidsinterview Guy Cassiers met vermelding NTGen))

| 9 June 2022
"Samen met de collega's van KVS en NTGent heb ik de voorbije jaren gesprekken gevoerd met het kabinet van Cultuurminister Jan Jambon (N-VA) om de stadstheaters te laten erkennen als kunstinstelling. Bij zo'n statuut kunnen de subsidies minder makkelijk in vraag worden gesteld. Bij een nieuwe subsidieronde kan men dan wel het inhoudelijke plan wegvegen, maar niet de instelling als dusdanig opheffen."