Frankfurter Rundschau (DE) - 'Rau komt dicht in de buurt van… | NTGent

Frankfurter Rundschau (DE) - 'Rau komt dicht in de buurt van een gouden standaard van politieke enscenering' (Antigone in de Amazone)

Antigone in de Amazone | 5 June 2023
"In plaats van doelloos en nutteloos tientallen inheemse landlozen over onze podia te jagen, zet Rau "Antigone in de Amazone" zo neer dat toneel- en filmaanwezigheid elkaar voortdurend aanvullen of zelfs direct reageren in dialoog, waardoor de afwezigen sterk aanwezig zijn. Mythen zijn zo ruim als je ze laat zijn. Ze worden altijd opnieuw geïnterpreteerd om nieuwe verhalen te schrijven. Rau doet dit, niet omdat hij geen idee heeft van mythen of omdat de mensen uit het Amazonegebied de mythen van Europa niet kennen, maar omdat hij lang Oudgrieks heeft geleerd, de "Bacchae" heeft vertaald en een duidelijk beeld heeft, vooral van "Antigone". Een binnendringen van de werkelijkheid in de mythe en omgekeerd."
There's all that future, still Beyond madness, tenderness awaits Until it holds from the inside With closed eyes, you can see whomever you’d like Only humans can fantasise