Lost Dramaturgin International (EN) - '“Het is enkel met het hart dat men juist kan zien” – Milo Rau’s “Grief and Beauty” (September 22, 2021)'

Grief & Beauty | 28 September 2021
'Grief and Beauty bouwt voort op de autobiografische herinneringen van de acteurs om een verhaal te construeren, maar het worstelt ook met de pijn die gepaard gaat met verloren herinneringen en met die tweede, nieuwe golf van pijn en verdriet die gepaard gaat met de realisatie dat de herinnering aan een geliefde, een gekoesterd moment, of zelfs iets kleins maar belangrijks in de vergetelheid is geraakt... hoe dit verlies kan aanvoelen alsof je die persoon helemaal opnieuw verliest.'