NRC (NL) - ‘Antigone in de Amazone vraagt trefzeker aandacht… | NTGent

NRC (NL) - ‘Antigone in de Amazone vraagt trefzeker aandacht voor de moord op landloze boeren' (Recensie Antigone in de Amazone ****)

Antigone in de Amazone | 23 May 2023
Misschien bereikt Rau dan ook wel precies het effect dat hij met zijn theaterwerk beoogt. Antigone in de Amazone is het afsluitende deel van zijn Trilogie van Klassieke Mythen. Voor Orestes in Mosul trok hij naar de voormalige hoofdstad van de Islamitische Staat en voor de Jezusfilm The New Gospel naar vluchtelingenkampen in Italië. Ook in die voorstellingen trof vooral het activistische deel van de productie doel. Dat is in Rau te prijzen: hoe onontkoombaar hij de blik op hedendaags onrecht richt. Maar het is toch het mooist als theater en actie samenvloeien, zoals bij het zingen van het inheemse koor tijdens de re-enactment. Die woorden, die stemmen, gaan recht naar het hart.
There's all that future, still Beyond madness, tenderness awaits Only humans can fantasise Until it holds from the inside With closed eyes, you can see whomever you’d like