Tumb Interrogation Druk C Michiel Devijver

THE INTERROGATION

Milo Rau & Édouard Louis / NTGENT & IIPM

✔ Dutch & French spoken  ✔ Surtitles in Dutch, English & French ✔ Performance time 1h05

✔ Nederlands & Frans gesproken  ✔ Boventiteling in het Nederlands, Engels & Frans ✔ Duur 1u05

“EVERY TIME, TRUTH IS A FIGHT, BECAUSE WE LIVE IN A WORLD OF LIES ABOUT POOR PEOPLE, ABOUT GAY PEOPLE, ABOUT WHAT WE EXPERIENCE”
Édouard Louis in The Guardian

EN

Louis and Rau have been friends for a long time, a friendship born out of their joint search for an art of the real. “The core of theatre is the same as in literature: to show what is difficult to show. Theatre should not be a safe place”, Louis wrote about Rau’s play Family.

With the performance The Interrogation, they present now a very personal text about doubting and failing. The play was written and staged by Louis and Rau in spring 2021, originally commissioned by Kunstenfestivaldesarts, IIPM & NTGent, but never premiered. Now it’s finally live to see. Performed by NTGent global ensemble actor Arne De Tremerie, The Interrogation is a “demonstration for vulnerability”, a moment of poetic standstill.

Can we escape our biography through art, or is art only the record of a failed liberation? “It’s a deeply melancholic play, a fragmentary play, a tender play”, as Louis and Rau said in an interview – a constant exchange on theatre and reality, failing and transformation, fiction and truth, on becoming and being.

Édouard Louis has gained worldwide success in recent years with his books, in which he describes his life from his teenage years, his struggles in a small town in northern France and growing up as a young homosexual man. Theatre plays a crucial role in his life. Playing theatre himself brings him into contact with literature, but also teaches him how to survive through acting.

Milo Rau proves in projects like The Congo Tribunal, La Reprise, Orestes in Mosul, The New Gospel or School of Resistance that theatre does not have to be detached from society but that it is a necessary contribution to politics, culture, and society – a place to tell true stories that shape our society.

NL

Louis en Rau zijn al lang vrienden, een vriendschap die ontstond uit hun gedeelde zoektocht naar een kunst van het reële. “De wezenskern van theater is dezelfde als in literatuur: tonen wat moeilijk te tonen is. Theater moet geen veilige plek zijn”, schreef Louis over Rau's toneelstuk Familie.

Met de voorstelling The Interrogation presenteren de twee nu een zeer persoonlijke tekst over twijfelen en falen. Het stuk werd geschreven en gemaakt door Louis en Rau in het voorjaar van 2021, oorspronkelijk in opdracht van het Kunstenfestivaldesarts, IIPM & NTGent, maar ging nooit in première. Nu is het eindelijk live te zien. Gespeeld door Arne De Tremerie, een acteur uit het globale ensemble van NTGent, is The Interrogation een “demonstratie voor kwetsbaarheid”, een moment van poëtische stilstand.

Kunnen we via de kunst ontsnappen aan onze biografie, of is kunst slechts de neerslag van een mislukte bevrijding? “Het is een diep melancholisch toneelstuk, een fragmentarisch toneelstuk, een teder toneelstuk”, zo vertelden Louis en Rau in een interview – een voortdurende gedachtewisseling over theater en werkelijkheid, mislukking en transformatie, fictie en waarheid, over worden en zijn.

Édouard Louis oogstte de voorbije jaren wereldwijd succes met zijn boeken, waarin hij zijn leven beschrijft vanaf zijn tienerjaren, zijn worstelingen in een klein stadje in het noorden van Frankrijk en zijn opgroeien als jonge homoseksuele man. Theater speelt een cruciale rol in zijn leven. Zelf theater spelen brengt hem in contact met literatuur, maar leert hem ook hoe hij door te acteren kan overleven.

Milo Rau bewijst met projecten als The Congo Tribunal, La Reprise, Orestes in Mosul, The New Gospel of School of Resistance dat theater niet los moet staan van de maatschappij, maar integendeel een noodzakelijke bijdrage levert aan politiek, cultuur en maatschappij – een plek om waargebeurde verhalen te vertellen die onze samenleving vormgeven.Press

The production on our site