Verklaring van Keulen voor een rechtvaardig en menselijk… | NTGent
So R Lnob Keulen

Verklaring van Keulen voor een rechtvaardig en menselijk beleid

| 23 september 2021
Tachtig van de belangrijkste activisten en kunstenaars uit de Duitstalige wereld hebben een open brief ondertekend waarin de wandaden van de EU inzake migratiebeleid fors aan de kaak worden gesteld. De "Verklaring van Keulen" is een initiatief van IIPM, #LeaveNoOneBehind, Sea-Watch, Seebrücke, ECCHR, Equal Rights Beyond Borders, medico international, School of Political Hope en NTGent.

In Afghanistan is de afgelopen weken te zien wat zich al jaren manifesteert aan de buitengrenzen van Europa: voor de Duitse politiek tellen bureaucratische procedures zwaarder dan mensenlevens. De mantra is "2015 mag zich niet herhalen"; grensafsluitingen en segregatie gaan boven mensenrechten.

Jaar na jaar verslechtert de situatie aan de buitengrenzen van de EU. Alle middelen worden ingezet om te voorkomen dat vluchtelingen in Europa aankomen: hulp blijft uit en mensen worden "opzettelijk verdronken", er is sprake van illegale pushbacks, marteling en geweld. Zonder toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, schoon water en voedsel sterven tienduizenden mensen aan de buitengrenzen van Europa. Degenen die erin slagen voet op Europese bodem te zetten, worden van al hun basisrechten beroofd en vaak jarenlang in kampen opgesloten. Asielaanvragen worden systematisch en illegaal afgewezen.

Zo heeft Griekenland in juni 2021 Turkije tot veilig derde land verklaard voor mensen uit Syrië, Afghanistan, Somalië, Bangladesh en Pakistan, wat er de facto toe zal leiden dat in de toekomst 70% van de asielaanvragen in Griekenland direct zal worden afgewezen. Als gevolg daarvan worden miljoenen mensen de illegaliteit in gedreven en worden zij pionnen van een criminele economie - die door de verordening van Dublin niet in staat zijn van verblijfplaats te veranderen of naar hun land terug te keren. Alleen al in Italië worden 500.000 illegalen uitgebuit door een maffia die de productie van goedkoop voedsel en monoculturen controleert. In de hele EU wordt het aantal van deze moderne slaven geschat op meer dan 3 miljoen. Een situatie die niet alleen mensonterend is, maar ook dodelijk, zoals de recente hongerstaking van de "sans-papiers" in België heeft aangetoond.

Jarenlang werd het publiek wijsgemaakt dat deze duizenden doden en miljoenen vernederden een tragische gebeurtenis waren, een soort natuurramp. Maar wat zich voor onze ogen afspeelt - nog versterkt sinds de Taliban in Afghanistan aan de macht zijn gekomen - zijn niet zomaar toevallige schendingen van de mensenrechten, maar geplande misdaden die structureel zijn ingebed in het Europese beleid. Het is geen tragedie, maar een doelbewust ontworpen en uitgevoerde politieke en bestuurlijke aanval tegen de mensheid. En de parlementen en regeringen van de EU en de lidstaten spelen daarbij een centrale rol. Alleen al in de Duitse Bondsdag hebben talrijke stemmingen en resoluties de kans op verbetering van de situatie aan de grenzen geblokkeerd. Het menselijk leven en de menselijke waardigheid zijn in de politiek allang onderwerp van onderhandeling geworden, over partijen en landen heen.

Jarenlang werd het publiek wijsgemaakt dat deze duizenden doden en miljoenen vernederden een tragische gebeurtenis waren, een soort natuurramp. Maar wat zich voor onze ogen afspeelt, zijn niet zomaar toevallige schendingen van de mensenrechten, maar geplande misdaden die structureel zijn ingebed in het Europese beleid.

Maar wanneer misdaad wet wordt, wanneer dood en menselijk lijden politiek berekende normaliteit worden, blijven ons slechts twee opties over: stilzwijgende aanvaarding van deze nieuwe vorm van barbarij of politiek verzet. Als een sterk maatschappelijk middenveld, als een alliantie van organisaties, mensenrechtenadvocaten, vluchtelingen en kunstenaars, sluiten wij onze ogen niet langer voor de ondermijning van de mensenrechten en verzetten wij ons resoluut tegen de uitholling ervan.

De bewijzen zijn overweldigend; de banden van Frontex met de Europese en vooral de Duitse politiek zijn onmiskenbaar. De lijst is oneindig: martelingen en pushbacks, schending van grondrechten in de kampen, verwaarlozing van bijstand, criminalisering van reddingsacties op zee, illegale uitzettingen en afgewezen asielaanvragen. Wij roepen de nieuw verkozen Bundestag op terug te keren naar een beleid van rechtvaardigheid en menselijkheid en een einde te maken aan het systeem van ontmenselijking, illegalisering en uitbuiting van vluchtelingen. Wat we nodig hebben is een discours over de grenzen en de uitholling van het huidige rechtssysteem. Wij hebben behoefte aan politici en deskundigen om samen de hoekstenen te leggen voor een systeem dat werkelijk gebaseerd is op het idee van mensenrechten voor iedereen en dat ons de middelen verschaft om die op te eisen.

Wij eisen:

- Vluchten naar Europa mag niet gecriminaliseerd worden. Alle vluchtelingen moeten het recht op rechten krijgen.
- Het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken moet de evacuatielijst voor Afghanen die in gevaar verkeren, heropenen. Burgers die willen vluchten, mogen niet door bureaucratische hindernissen worden tegengehouden.
- Europa mag zich niet blijven afsluiten en moet de staten langs de routes die vluchtelingen van Afghanistan naar Europa nemen, het signaal geven dat zij bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en het individuele recht op asiel te garanderen.
- Onmiddellijke ontruiming van alle kampen aan de buitengrenzen van de EU en een wettelijke basis voor zelfbepaalde toelating door lokale overheden en landen.
- Geen Duitse deelname meer aan alle Frontex- en EUNAVFOR MED-operaties
- Redding op zee georganiseerd door de staat en een einde aan de criminalisering van civiele redding op zee

Gerelateerde producties

Alleen de mens kan fantaseren Met gesloten ogen kan je zien wie je wil Alles zit nog vol met toekomst Tot het aan de binnenkant blijft plakken Voorbij de ­waanzin wacht de zachtheid