De Morgen - ' "Shakespeare? Dan zal het brutaal zijn" ' (Billy's Violence 18.03.22 en 19.03.22 in NTGent)

Billy's Violence | 18 January 2022
"'It will have blood, they say: blood will have blood.' Het is Macbeth die het uitspreekt in het derde bedrijf van Shakespeares gelijknamige tragedie, nadat hij is bezocht door de geest van zijn vermoorde vriend en rivaal Banquo. Maar het had evengoed de leuze kunnen zijn die William Shakespeare ingekaderd boven zijn schrijftafel had hangen: bloederigheid en geweld, en de vicieuze cirkel die eruit ontstaan, vormen een rode draad in veel van zijn tragedies. Dat blijkt ook 415 jaar na de première van Macbeth: Joel Coen bewerkte de tragedie tot de film The Tragedy of Macbeth, terwijl het Brusselse gezelschap Needcompany de violente uitspattingen van de bard onder de theatrale loep legt in Billy's Violence, waarin een tiental tragedies worden gedestilleerd in één gewelddadige scène."