DeMorgen - Theatermakers ontrafelen het klimaatdebat in 'De zaak Shell': 'We zijn geen activisten'

| 22 September 2022
"​Hoe is het mogelijk dat er ondanks alle kennis over de ecologische crisis nog steeds geen drastische maatregelen getroffen worden om onze planeet te redden?"

Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka De Wit laten in De zaak Shell zien hoe complex de klimaatproblematiek is. ‘Het is tijdverlies om oliemaatschappijen als boeman weg te zetten en elkaar met de vinger te wijzen.’

De concrete aanleiding voor de voorstelling is de rechtszaak die Nederlandse ngo’s in 2018 aanspanden tegen Shell. Drie jaar lang namen Nuyens en De Wit de tijd om speeches van Shell-toplui te analyseren, beleidsnota’s te lezen en aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken. De uitkomst is een productie die bestaat uit vijf pleidooien: die van een Shell-CEO, een politica, een consument, een burger en een jongere – allemaal mensen die een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het milieu.