Klara - Kort item over presentatie nieuw seizoen 22-23

| 2 June 2022
Klara zond op 01/06 tijdens het programma 'Espresso' een kort item uit over de voorstelling van het nieuwe NTGent-seizoen daags voordien: "Maandag stelde NTGent zijn nieuwe seizoen voor. En de belangrijkste vraag was: “Wat is het stadstheater van de toekomst?” Theatermaker Chokri Ben Chicka deed meteen een heel concreet voorstel. “We zijn allemaal lokaal”, zei hij. “Wat als we niet langer inzetten op de snelle tourlogica maar intense banden smeden met andere steden?” (...) “We leven in het tijdperk van de scheiding. Als we niet inzetten op bruggen bouwen, wordt theater irrelevant en kunnen ze onze kunsthuizen beter ombouwen tot een tuincentrum.”"