Süddeutsche Zeitung (DE): "Verdammtes Jahrhundert" (over Orestes in Mosul)

| 7 November 2019
"Milo Rau brengt live en via film de "Orestie" op het podium, de oude saga van wraak, moord, vernietiging. En hij verbindt het met de geschiedenis van Irak en vooral die van Mossul. Mossul is Troy, Troy is Mossul. Beide steden zijn vernietigd. De regisseur vraagt zich af: Waarom doden mensen? "Orest in Mossul" is te slim om niet in uw buurt te komen. Natuurlijk is de avond in zijn perfecte constructie ook zeer manipulatief. Maar moet theater niet manipulatief zijn om een effect te hebben?"