't Pallieterke - 'NTGent eist een algemene regularisatie van mensen zonder papieren' (Verklaring van Gent)

School of Resistance: recht op regularisatie | 17 March 2022
"Op 4 maart lanceerde NTGent de ‘Verklaring van Gent’. Ze verzamelen handtekeningen om een ‘burgerwetsvoorstel’ in te dienen dat het asielbeleid drastisch moet veranderen. Weg met administratieve en militaire grenzen. Weg met gesloten opvangcentra en ‘deportaties’. Iedereen heeft het recht te wonen en te werken waar hij wil."