Missie

Als stadstheater wil NTGent een divers publiek bevragen, motiveren en in beweging brengen. Het doet dit door spraakmakende producties te maken en te presenteren en theater in te zetten voor maatschappelijk debat.

Onze thuisbasis is Gent. Als open en reizend gezelschap willen we met onze producties de wereld binnenbrengen (in Gent) en ze tonen (aan de wereld). We willen een toonaangevende rol spelen in het Vlaamse en internationale podiumkunstenlandschap. We zijn een open huis, toegankelijk voor iedereen.

De internationale sector van de podiumkunsten is lange tijd gericht geweest op meesterschap (artistieke expertise) en professionalisering (productieapparaat en omkadering). Deze verticaliteit wordt vandaag horizontaal bevraagd door demografische en technologische evoluties: de wereld als global village, een toenemende etnische diversiteit, het (digitale) netwerk als instrument en als doel (‘kapitaal’) op zich. Het zijn snelle evoluties die ook tegenreacties uitlokken: de behoefte aan traagheid, nabijheid, authenticiteit.

Naarmate de globalisering voortschrijdt en de wereld steeds kleiner wordt, groeit bij veel mensen ook het heimwee naar grenzen, het verlangen om zich terug te trekken en naar het verleden terug te keren. Een stadstheater zoals wij het zien, bevindt zich in het spanningsveld van deze tegengestelde bewegingen. Theater is altijd lokaal en live, het is een herhalen en naspelen van wat is geweest. Maar theater is ook een ruimte waarin een complex heden tot zichzelf komt – en bovenal: een experimenteerruimte voor de toekomst.

Het stadstheater dat ons interesseert, staat tussen traditie en utopie. Het blijft niet op het podium waarop het werd ingestudeerd, maar gaat internationaal op tournee. En het brengt de wereldvraagstukken naar de stad. We zullen voor onderzoek en manifestaties met ons ensemble op reis gaan: naar Noord-Irak en Congo bijvoorbeeld. We bieden een podium aan acteurs en niet-professionele spelers, van verschillende nationaliteiten en talen. We maken onze toneelstukken samen: samen met alle betrokkenen, samen met het publiek, in een constante wisselwerking met de maatschappij. We zijn immers niet alleen geïnteresseerd in de canon van de klassieke theaterliteratuur, maar vooral in de wereld waarin we leven. We gaan op zoek naar nieuwe klassiekers, naar de mythen, tragedies en contradicties van onze tijd: door de actualiteit te mythologiseren, en de mythologie te actualiseren. Op die manier willen we vormgeven aan een politiek, mobiel en creatief ‘stadstheater van de toekomst’.