Multiversi.net (IT) - "Tussen de Amazone en Sierra Leone: geschiedenis en verhalen met Milo Rau en Princess Bangura" - (recensie)

Great Apes of the West Coast | Antigone in the Amazon | 19 October 2023
"Het heden resetten is niet mogelijk, het gloeiende nieuws schreeuwt luider en luider, waardoor we stom en verlamd achterblijven, niet in staat iets te zeggen of te doen dat ook maar de schijn van betekenis heeft. Toch proberen we het, omdat de verhalen die naar voren zijn gekomen uit twee belangrijke werken die Romaeuropa ons onlangs heeft voorgesteld, echt aandacht verdienen, op meerdere fronten."