Jeroen Vanden Berghe aangesteld tot nieuwe voorzitter Raad… | NTGent
494 Img 8080 Druk C Michiel Devijver

Jeroen Vanden Berghe aangesteld tot nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van NTGent

| 23 februari 2023
De Raad van Bestuur van stadstheater NTGent heeft op 21 februari 2023 Jeroen Vanden Berghe (47) aangesteld tot nieuwe voorzitter. Vanden Berghe volgt Helena De Meerleer op die afscheid neemt na drie succesvolle jaren. Intussen is ook de procedure vastgelegd voor het vinden van een nieuwe artistiek leider voor NTGent.

De Raad van Bestuur zet samen met de artistieke en zakelijke directie het algemene beleid en de strategie van het stadstheater uit. De Raad bepaalt de missie en de strategie van NTGent, keurt jaarlijks de begroting en de jaarrekening goed en bespreekt het globale artistieke programma. Jeroen Vanden Berghe is sinds september 2020 lid van de Raad van Bestuur van NTGent en wordt per direct de nieuwe voorzitter.

De voorbije tweeënhalf jaar had ik het voorrecht om als lid van de Raad mijn steentje bij te dragen aan het welslagen van NTGent”, zegt Vanden Berghe. “Ik leerde NTGent kennen als een stadstheater dat zelfzeker in haar schoenen staat en daarvoor erkenning geniet. Deze positie – zowel op artistiek als op zakelijk vlak - borgen en ze als basis gebruiken om verder makers, medewerkers en publiek te laten genieten van wat dit huis te bieden heeft, is een ambitie die ik als voorzitter wil ondersteunen.”

Helena De Meerleer was sinds 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur en speelde een grote rol in de voorbije succesvolle jaren voor NTGent. “Ik wil nadrukkelijk mijn voorganger bedanken”, zegt Vanden Berghe. “Ze heeft als voorzitter van de Raad van Bestuur een belangrijke bijdrage geleverd aan waar NTGent vandaag staat. Illustratief hiervoor was de voorbereiding en de goedkeuring van de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid voor de periode 2023-2027, een traject dat in co-creatie tussen het artistieke en het zakelijke team en de bestuurders met succes werd voltooid.”

PROCEDURE NIEUWE ARTISTIEK DIRECTEUR VASTGELEGD

Op voorstel van de Artistieke Adviesraad keurde de Raad van Bestuur van NTGent op 21 februari tevens de procedure voor de selectie van een nieuwe artistiek leider goed. Zoals gekend verlaat de Zwitser Milo Rau die positie in de zomer van 2023 nadat hij aangesteld werd tot nieuwe intendant van het internationaal gerenommeerde festival Wiener Festwochen.

Een speciaal samengestelde jury zal de zoektocht naar een nieuwe artistiek leider in handen nemen, zo is beslist. De jury bestaat uit enkele leden van de Artistieke Adviesraad (waaronder voorzitter Prof. Bram Van Oostveldt), een aantal externe adviseurs en een aantal NTGent-medewerkers die samen de werking van het huis in al haar facetten vertegenwoordigen.

De eerste stap in de procedure zal een brede consultatieronde (maart en april) zijn waarin zowel werknemers, huisartiesten en mensen uit het bredere theaterveld zullen worden bevraagd. Op basis van die gesprekken stelt de Artistieke Adviesraad een profiel op, dat na goedkeuring door de Raad van Bestuur tot een vacature moet leiden. Kandidaten krijgen daarna enkele maanden de kans om zich te melden. Er wordt gestreefd om de finale selectieronde af te ronden in september. Het is de Artistieke Adviesraad die een shortlist met kandidaten in volgorde van voorkeur voorlegt aan de Raad van Bestuur. Finaal stelt de Raad van Bestuur de nieuwe artistieke leider aan.

BIOGRAFIE JEROEN VANDEN BERGHE

Jeroen Vanden Berghe is sinds september 2012 Logistiek Beheerder aan de Universiteit Gent. Samen met de Academisch Beheerder vormt hij het directiecollege van de universiteit dat belast is met het dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch en financieel vlak, en de werking van de administratieve diensten coördineert. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter het academisch erfgoedbeleid aan de UGent, wat resulteerde in de opening van het universiteitsmuseum (GUM – Gents Universiteitsmuseum). Hij neemt daarenboven bestuursverantwoordelijkheid op in tal van organisaties (UZGent, TechLane Ghent Science Park, Hogeschool Gent, NTGent, Gent2030,… ).

CONTACT

Met vragen over dit persbericht kan u terecht bij Tom De Clercq, woordvoerder van NTGent op tom.de.clercq@ntgent.be of 0032/476.74.98.74

Alles zit nog vol met toekomst Alleen de mens kan fantaseren Met gesloten ogen kan je zien wie je wil Voorbij de ­waanzin wacht de zachtheid Tot het aan de binnenkant blijft plakken