NTGent wil nieuwe Maakplek buiten stadscentrum | NTGent
Img 9649 Pano Web C Michiel Devijver 2

NTGent wil nieuwe Maakplek buiten stadscentrum

| 13 februari 2024
Een grondige renovatie van de Schouwburg op het Sint-Baafsplein, een transformatie van de site Minnemeers aan de Leie, en de bouw van een nieuwe Maakplek buiten het centrum van de stad. Dat zijn de krachtlijnen van het nieuwe infrastructuurplan van NTGent.

NTGent is momenteel beheerder van twee gebouwen, de KNS-Schouwburg en Minnemeers, beide eigendom van de stad Gent. Beide locaties vertonen belangrijke tekorten.

Het infrastructuurplan is gebaseerd op haalbaarheidsstudies en omvat drie belangrijke elementen. Ten eerste wordt de Schouwburg verder gerenoveerd, met de nadruk op de historische buitenschil, publieksontvangst en kantoren. Ten tweede ondergaat de Minnemeers-site een transformatie tot een duo-presentatieplek, met een technisch geüpdatete 'black box' theaterzaal en een nieuwe presentatiezaal. Het decoratelier van Minnemeers verhuist naar een nieuwe Maakplek buiten het centrum, waar ook ruimte is voor repetities en het afmonteren van voorstellingen.

De geschatte kosten voor de renovatie van Minnemeers en de bouw van de nieuwe Maakplek bedragen 13,3 miljoen euro; de renovatie van de Schouwburg wordt geraamd op 15,3 miljoen euro, beide bedragen exclusief btw. Het plan is ontworpen als een noodzakelijke en toekomstbestendige investering zonder buitensporige kosten.

Het nieuwe infrastructuurplan behoudt de KNS-Schouwburg als het symbolische hart van NTGent, waar grote internationale producties worden gepresenteerd. Minnemeers wordt een pure presentatieplek met de mogelijkheid tot coöperatieve uitbating met artistieke partners en onderwijsinstellingen, zoals het lopende onderzoek naar gedeeld gebruik met het KASK. Het bewaren van Minnemeers voor presentatie kan alleen door een nieuwe, aparte Maakplek te creëren. Die nieuwe Maakplek is een noodzakelijk element in het plan. Ook hier zoekt NTGent naar verregaande samenwerkingen met partners uit het artistieke veld en het onderwijs, maar ook uit de sociale en economische sector.

Het infrastructuurplan is bedoeld als een versnelling in het moderniseren van de infrastructuur. Ontwerpende onderzoeken voor zowel de KNS-Schouwburg als Minnemeers worden waarschijnlijk dit jaar gestart, gevolgd door verdere stappen in samenwerking met partners, financiering, en planning. De gebreken in de huidige gebouwen, zoals de afbrokkelende historische buitenschil van de Schouwburg en technische tekortkomingen in Minnemeers, benadrukken de urgentie van het infrastructuurplan om de artistieke werking van NTGent te waarborgen en te verbeteren.

Met gesloten ogen kan je zien wie je wil Tot het aan de binnenkant blijft plakken Alles zit nog vol met toekomst Voorbij de ­waanzin wacht de zachtheid Alleen de mens kan fantaseren