Ntg Schouwburg Int004

NTGent reageert opgelucht op toekenning werkingsmiddelen kunstensector

| 24 June 2022
Stadstheater NTGent reageert opgelucht op de toekenning van de structurele subsidies die zopas is bekendgemaakt door de Vlaamse overheid. Die doet belangrijke inspanningen voor de sector in zijn geheel.

Na een positief preadvies ‘binnen budget’ vanuit de bevoegde commissie eind maart, heeft de Vlaamse regering op 24 juni 2022 beslist om stadstheater NTGent voor de periode 2023 tot 2027 een jaarlijkse subsidie toe te kennen van 3,38 miljoen euro, minder dan het gevraagde bedrag (3,65 miljoen euro) maar wel een stijging ten opzichte van de voorgaande periode. Bovendien is NTGent erkend als instelling met ‘historiek en uitstraling’ en is het stadstheater daardoor verzekerd van structurele subsidies voor de komende tien jaar.

“Het stemt ons tevreden dat de Vlaamse gemeenschap de kracht en de plannen van NTGent erkent en honoreert”, zegt artistiek leider Milo Rau. “Maar nog meer zijn we opgelucht over de inspanningen om organisaties en gezelschappen zoals Toneelhuis, Needcompany, 4Hoog, KOPERGIETERY en anderen alsnog te subsidiëren. Onze bezorgdheid daarover was de voorbije maanden immens, net als de druk die de lange, ondoorzichtige en complexe toekenning van de middelen meebracht voor de ganse sector.”

De investeringen van de Vlaamse overheid in de kunstensector zijn cruciaal, zegt zakelijk leider Daan Vander Steene. “Het buitenland kijkt vaak vol bewondering naar wat het Vlaamse culturele landschap realiseert met de middelen die het ontvangt. In de culturele sector leren we onszelf en elkaar kennen, worden we uitgedaagd en ontdekken we schoonheid. Een groot deel van onze Vlaamse identiteit zit vervat in ons divers kunstenlandschap. Elke investering rendeert, economisch en op menselijk vlak.”

NTGent blijft wel kritisch tegenover de huidige procedure voor de toekenning van de structurele Vlaamse subsidies. Het systeem zet organisaties, artiesten en medewerkers elke vijf jaar onder een grote druk. “We spelen met de draagkracht van al onze artiesten en medewerkers”, zegt Vander Steene. “Over dat pijnpunt willen we heel graag in gesprek.”