498 Img 8059 Druk C Michiel Devijver

NTGent zoekt onafhankelijke bestuurders

| 1 February 2023
NTGent zoekt onafhankelijke bestuurders met een hart voor cultuur die mee hun schouders willen zetten onder het ambitieuze project van het Gentse stadstheater. NTGent biedt een forum van podiumkunsten met een lokale, Vlaamse en internationale relevantie. NTGent bestaat bij gratie van het publiek en wil een groot en divers publiek aanspreken. Diversiteit in onze bestuursorganen is dan ook vanzelfsprekend.

WIE ZIJN WIJ?

NTGent is het stadstheater van Gent. We maken spraakmakende voorstellingen en gaan daarmee op tournee. We nodigen theatergezelschappen uit naar onze zalen in het centrum van de stad. Als stadstheater willen we een divers publiek bevragen, motiveren en in beweging brengen. We doen dat door theater in te zetten voor maatschappelijk debat. NTGent kiest resoluut voor duaal leiderschap met een artistieke en zakelijke leider op hetzelfde niveau. We zoeken als stadstheater voortdurend naar manieren om in te spelen op de noden van het (Gentse) theaterveld.

We zijn een open huis, toegankelijk voor iedereen. Of het nu gaat om leeftijd, geloof, seksuele geaardheid, genderexpressie en genderidentiteit, culturele achtergrond, taal, beperkingen of opleiding: wij vinden het belangrijk dat ons bestuur, onze medewerkers en ons publiek onze samenleving representeren.

WAT DOET DE RAAD VAN BESTUUR?

Als onafhankelijke bestuurder binnen de Raad van Bestuur denk je samen met de artistieke en zakelijke directie mee na over het algemene beleid en de strategie van NTGent. De Raad is bevoegd om alle handelingen, van welke aard ook, te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van het doel van de stichting.

Dat houdt in dat het orgaan de begroting en begrotingswijzigingen, jaarrekeningen en balansresultaten, het globale artistieke programma enzovoort goedkeurt en geïnformeerd wordt over personeelsbewegingen, HR-beleid, relaties met de subsidiërende overheden, tussentijdse financiële resultaten enzovoort. Een overzicht van de bevoegdheden van de raad vind je in onze statuten.

De Raad van Bestuur bestaat uit 18 bestuurders: 6 bestuurders benoemd door de Vlaamse Gemeenschap, 6 benoemd door de Stad Gent en 6 onafhankelijke bestuurders die worden gecoöpteerd op voordracht van de zittende gecoöpteerde bestuurders, per mandaat, door een beslissing van de Raad van Bestuur.

HOE? WANNEER? WAAR?

In de regel komt de Raad van Bestuur één keer in twee maand samen op een dinsdagavond en wanneer dat nodig is. Een mandaat geldt zes jaar, is één keer verlengbaar met zes jaar, en onbezoldigd. De vergaderingen vinden plaats in onze Schouwburg, in het centrum van Gent. De bestuursvergaderingen verlopen in het Nederlands.

WIE ZOEKEN WE?

- Je hebt interesse in de culturele sector en bent enthousiast over de missie en de opdracht van NTGent. Je wilt constructief meebouwen aan een dynamische organisatie

- Je hebt een onbesproken gedrag

- Je kan voldoende tijd investeren in het mandaat van bestuurder, je bent aanwezig op vergaderingen en je neemt de tijd om ze voor te bereiden

- Je bent een expert in één van deze domeinen:

Juridisch: bijvoorbeeld fiscaal recht, bestuursrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheid, bouw-/vastgoed-/omgevingsrecht
Financieel: bijvoorbeeld financieel controller, accountant en boekhouders, financiële manager, reporting analyst, etc.
Cultuursector: bijvoorbeeld kennis van en ervaring met het veld/netwerk Vlaanderen, internationaal, zoals manager culturele instelling, artistiek profiel
* Netwerk in de stad, Vlaanderen en/of internationaal van mogelijke en reeds gekende stakeholders
* Communicatie en marketing: bijvoorbeeld marketing en communicatie specialist, digital marketing specialist, data marketing expert, sales, etc.
* Ondernemen en publieke sector: bijvoorbeeld leidinggevende in een onderneming/publieke sector, HR manager, logistiek/gebouwen manager, etc.

VOORWAARDEN

- Je hebt de afgelopen twee jaar geen uitvoerend mandaat, directiefunctie of functie binnen het dagelijks bestuur bij NTGent uigeoefend

- Je hebt in het verleden niet meer dan twee mandaten als bestuurder bij NTGent uitgeoefend en de periode waarin je die mandaten uitoefende bedroeg maximaal twee jaar

- Je hebt geen significante professionele relatie met NTGent

- Je was in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer van de huidige of de vorige externe auditor of commisaris van NTGent

- Je hebt geen echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad die in NTGent een bestuurdersmandaat, directiefunctie of binnen het dagelijks bestuur uitoefent

HOE VERLOOPT DE PROCEDURE?

Rekening houdend met het profiel, de voorwaarden, de relevante ervaring en de motivatie wordt een eerste selectie gemaakt. Deze kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van deze gesprekken dragen de huidige onafhankelijke bestuurders de kandidaten ter goedkeuring voor bij de Raad van Bestuur.

Bij de selectie wordt rekening gehouden met de onderlinge complementariteit tussen bestuurders, de hogervermelde gevraagde expertise en de globale genderverhouding en diversiteit op alle vlakken in de Raad.

Verwacht wordt dat de procedure op 31 maart 2023 afgerond zal zijn.

STEL JE KANDIDAAT!

Stuur voor 1 maart 2023 je cv en een korte motivatiebrief naar lotte.loncin@ntgent.be

We moedigen iedereen aan om te kandideren.

Meer weten over NTGent? Lees hier ons beleidsplan/onze beheersovereenkomst. Heb je vragen? Neem contact op via lotte.loncin@ntgent.be