05.02.19 05.02.19

De staat van het geloof - Lara Staal

Lara Staal 05 Phile Deprez
In een reeks avonden houdt curator Lara Staal enkele traditionele waarden tegen het licht. Na de Waarheid komt het Geloof aan de beurt.

Europa benadrukt graag zijn geschiedenis als humanistische sociaaldemocratie geworteld in de verlichting. Daarbinnen wordt geloof maar al te vaak gezien als iets irrationeels, tegen-wetenschappelijks, achterhaald en soms zelfs gevaarlijks. Toch zijn de religieuze wortels van Europa nog iedere dag voelbaar. En binnen onze huidige multiculturele samenlevingen is geloof wijdverbreid en voor velen een dagelijkse praktijk.

In De Staat van het Geloof willen we voorbij de binaire tegenstelling tussen religie en ratio en kijken naar de huidige rol van religie in de samenleving. Zeven sprekers nemen het woord: Abid Tounssi, ex-rapper, nu forensisch behandelaar en overtuigd moslim, Luc Van Looy, de bisschop van Gent, Nawal Mustafa, een Islamitische feministe en mensenrechtenactiviste, Marianne van Praag, de enige Nederlandse vrouwelijke Rabijn, Shantie Singh, een hindoestaanse schrijfster en Minister Abdul Hakeem, een woordvoerder van de Britse Nation of Islam.

Na een korte pauze gaan de gastsprekers met elkaar en met het publiek in gesprek over vragen rondom hedendaagse vormen van geloven. Wat zijn de verschillen tussen een gelovig en een atheïstisch leven? Waarom worden wetenschap en geloof nog steeds vaak in oppositie tot elkaar gedacht? Wat kunnen we van God leren? In hoeverre zijn monotheïstische religie patriarchaal? Wat kunnen we van polytheïstische religies als het hindoeïsme leren? En als kritisch denken en religie voortdurend naast en door elkaar bestaan: hoe komt het dan dat zoveel mensen religie als bedreiging ervaren?

De Staat van het Geloof vormt een ode aan diverse vormen van geloven. Verschillende religieuze stromingen delen met elkaar het toneel. De avond vormt een eerbetoon aan religie als een oefening in bescheidenheid en probeert gezamenlijk te zoeken naar hoe gelovigen en niet-gelovigen dichterbij elkaar kunnen leven.

spel
 • Luc Van Looy, bisschop van Gent
 • Marianne van Praag, één van de eerste Nederlandse vrouwelijke rabbijnen
 • Nawal Mustafa, juriste en moslima
 • Shantie Singh, Hindoestaanse auteur
 • Minister Abdul Hakeem, vertegenwoordiger van de Islamic State
 • Abid Tounssi, ex-rapper, nu forensisch behandelaar en overtuigd moslim
spel
 • Luc Van Looy, bisschop van Gent
 • Marianne van Praag, één van de eerste Nederlandse vrouwelijke rabbijnen
 • Nawal Mustafa, juriste en moslima
 • Shantie Singh, Hindoestaanse auteur
 • Minister Abdul Hakeem, vertegenwoordiger van de Islamic State
 • Abid Tounssi, ex-rapper, nu forensisch behandelaar en overtuigd moslim

REACTIES

Bedankt voor je bericht.
Er is iets mis gegaan.