05.02.19 05.02.19

De staat van het geloof - Lara Staal

TICKETS

Lara Staal 05 Phile Deprez
In een reeks avonden houdt curator Lara Staal enkele traditionele waarden tegen het licht. Na de Waarheid komt het Geloof aan de beurt.

Europa benadrukt graag zijn geschiedenis als humanistische sociaaldemocratie geworteld in de verlichting. Daarbinnen wordt geloof maar al te vaak gezien als iets irrationeels, tegen-wetenschappelijks, achterhaald en soms zelfs gevaarlijks. Toch zijn de religieuze wortels van Europa nog iedere dag voelbaar. En binnen onze huidige multiculturele samenlevingen is geloof wijdverbreid en voor velen een dagelijkse praktijk. In De Staat van het Geloof willen we voorbij de binaire tegenstelling tussen religie en ratio en kijken naar de huidige rol van religie in de samenleving. Een achttal sprekers nemen het woord: religieus leiders, gelovigen en theologen afgewisseld met muzikale spirituele bijdragen. Verschillende religieuze stromingen delen met elkaar het toneel, christenen naast joden, islamieten naast boeddhisten. De Staat van het Geloof vormt zo een ode aan het bovennatuurlijke en de rituelen die horen bij geloven. Een eerbetoon aan religie als oefening in bescheidenheid en een erkenning van het belang van niet-menselijke krachten. Een programma waarin duisternis en licht hand in hand zullen gaan.

praktisch

tickets

14 euro

TICKETS

dinsdag 5 februari 2019
20:00
NTGent Arca

REACTIES

Bedankt voor je bericht.
Er is iets mis gegaan.