25.09.19 10.10.19

Rivolta della Dignita - The New Gospel

04 Dne Pressefoto Videostill von Thomas Eirich-Schneider
Regisseur Milo Rau en politiek activist Yvan Sagnet creëren een modern passieverhaal: een campagne voor een rechtvaardiger samenleving, en een film.

Zes jaar geleden heeft Paus Franciscus de "globalisering van de onverschilligheid" op Lampedusa aan de kaak gesteld. Op het moment dat Italië de redding van verdrinkende mensen criminaliseert, verenigen burgerrechtenactivisten en gelovigen zich en herinneren ze zich hun sociaal-revolutionaire wortels: wat blijft er over van Jezus' boodschap van verlossing in tijden van wereldwijde uitbuiting? Wat blijft er over van de waarden van de Verlichting en het Christendom in de 'Realpolitik' van de EU? De "Rivolta della Dignità", onder leiding van de politieke activist Yvan Sagnet, vecht voor de rechten van migranten die naar Europa zijn gekomen over de Middellandse Zee om als slaven te worden onderworpen op de tomatenvelden in Zuid-Italië en om er in getto's te leven onder onmenselijke omstandigheden. Christenen, moslims, joden, atheïsten, vluchtelingen en Europeanen strijden zij aan zij voor het recht van alle mensen om in rechtmatigheid, zelfbeschikking en vrij verkeer te leven. Parallel aan de campagne wordt een moderne Passie van de Christus geënsceneerd, onder leiding van Milo Rau. Wat zou Jezus prediken in de 21e eeuw? Wie zouden zijn discipelen zijn? De regisseur en zijn team keren terug naar de oorsprong van het evangelie en ensceneren het als een passiespel van een hele samenleving. Een manifest van solidariteit met de armsten, een opstand voor een rechtvaardigere, menswaardige wereld. 28 september 2019 - 15.00 - Porta Pistola, Matera
De binnenkomst in Jeruzalem - performance open voor publiek & film

5 oktober 2019 - 11.00 - Piazza San Pietro Caveoso, Matera
Veroordeling en passieverhaal van Christus - film open voor publiek

6 oktober 2019 - 15.00 - Parco Murgia, Matera
Kruisiging van Christus - film open voor publiek

10 oktober 2019 - 8.00 - Teatro Argentina, Roma
Verrijzenis - politieke raad

10 november 2019 - 15.00 - Santa Maria Della Spasimo, Transeuropa Festival, Palermo
Eerste missie - congres


Meewerken aan de Rivolta della Dignità, meespelen in The New Gospel of één van de evenementen bijwonen?
Check de website: http://www.rivolta-della-dignita.com/
Mail naar dignita@international-institute.de

Header2 Rivolta Kopie

Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om ze te vervullen. (Mattheus 5:17)

De Europese gedachte is op sterven na dood. Een beleid van angst, uitsluiting en uitbuiting heeft de fundamentele waarden van vrijheid, gelijkheid en menselijke waardigheid vervangen. Nochtans heeft de Europese Unie zich daar in haar oprichtingsverdrag onvoorwaardelijk toe verbonden.

Uit winstbejag vernietigen Europese bedrijven hele gebieden, dwingen ze de inwoners om te vluchten en creëren ze zo miljoenen land- en thuislozen. Door te speculeren op grond en natuurlijke hulpbronnen en door markten te veroveren, ruïneren ze de lokale producenten. De slachtoffers van deze wereldwijde uitbuiting worden gecriminaliseerd.
Bovendien werken de Europese regeringen samen met landen waar mensen worden blootgesteld aan marteling, slaven- en seksarbeid. Ze kijken lijdzaam toe terwijl meer dan 30.000 mensen in de Middellandse Zee verdrinken. Ze aanvaarden dat miljoenen migranten in het hart van Europa worden uitgebuit voor de productie van goedkope goederen. De Europese regeringen ontzeggen hun het recht op zelfbeschikking, op eerlijke banen en daarmee op de waardigheid waar alle mensen recht op hebben.
De Italiaanse regering heeft nu zelfs de redding van drenkelingen gecriminaliseerd. Wat zelfs getolereerd wordt door de andere lidstaten van de Europese Unie. Een grens is overschreden!

Onze eisen:
1) Bewegingsvrijheid is een mensenrecht. Wij eisen een wereldwijd recht om te reizen en het recht op vestiging binnen en buiten Europa. Eén reisdocument voor alle mensen, ongeacht hun afkomst!

2) Niemand is illegaal. Iedereen die voet zet op Europees grondgebied, moet bij aankomst alle rechten hebben die in het Europese oprichtingsverdrag zijn vastgelegd!

3) Alle mensen moeten toegang hebben tot adequate huisvesting. Ongebruikte infrastructuur en verlaten grond zijn openbaar eigendom. Wij roepen op tot het gebruik van deze ruimte!

4) Iedereen heeft recht op menswaardige arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon zonder enige discriminatie. Wij eisen strafrechtelijke vervolging van alle bedrijven die dit principe niet respecteren, inclusief hun wereldwijde toeleverings- en productieketens!

5) De prijzen van producten moeten de reële waarde van arbeid weerspiegelen. Wij hebben bezwaar tegen de consumptie van goederen die gebaseerd is op menselijke uitbuiting in Europa en de wereld!

6) Menselijke waardigheid is de waardigheid van de natuur. Geen destructieve monoculturen, meststoffen en herbiciden meer! De voedselproductie draait niet om winst maar om het algemeen welzijn van de huidige en toekomstige generaties!

Wij verklaren hierbij dat alle voorschriften en regels die in strijd zijn met de hierboven geschetste principes ongeldig zijn. Solidariteit moet primeren in plaats van uitsluiting, rechtvaardigheid in plaats van discriminatie en duurzaamheid in plaats van uitbuiting!

Als we nu niet handelen, zijn we medeplichtig aan de voortdurende schending van de mensenrechten, de daaruit voortvloeiende rampspoed van miljoenen mensen en de onherroepelijke vernietiging van onze planeet.

Laten we in opstand komen, in naam van de menselijke waardigheid en ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties! Want wanneer onrechtvaardigheid wet wordt, wordt verzet een plicht!

TICKETS

REACTIES

Bedankt voor je bericht.
Er is iets mis gegaan.